PO 1 AUTOBIOGRAFIE

Schoolexamen vwo 4

2020-2021

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Titel van het schoolexamen

Kunst autobiografie

 

Wijze van Toetsing

Praktische opdracht 

Onderdelen 

PO1a: Kunstautobiografie (dit heb ik gedaan/ervaren, op cultureel gebied)
​PO1b: Zelfportret (dit ben ik, op cultureel gebied)

 

Deadline
De opdrachten lever je in vóór woensdag 7 oktober 2020, vóór 12.00 uur in op Magister (plagiaatscan) én het verslag uitgeprint in lokaal C.20 bij de docent; zorg dat je afgetekend wordt op de inleverlijst. Lever in met vermelding van naam en klas. Lever alles op tijd in, denk aan de richtlijnen die in het examenreglement 2020-2021 beschreven zijn, inclusief plagiaat.

Wegingsfactor: 15%

Het eindcijfer voor CKV is als volgt opgebouwd. In vwo 4 tellen de 4 PO's (4 x 15%)  voor 60% mee in het eindcijfer. In vwo 5 tellen de 2 PO's (2 x 20%) voor 40% mee in het eindcijfer.

Het uiteindelijke eindcijfer, aan het einde van vwo 5, telt als afgerond cijfer mee in het combinatiecijfer naast Maatschappijleer en het Profielwerkstuk. 

Domein

Domein: Verkennen, Verbreden

Thema 

Identiteit 

Leerstof

CKV-website: www.designckv.com (speciaal voor het Lorentz Casimir Lyceum ontwikkeld). 

Inhoud en inlevervorm

De leerling schrijft een kunstautobiografie waarin vragen over de eigen ervaring met kunst en cultuur worden beantwoord. De kunstautobiografie is niet simpelweg geschreven, maar heeft een artistieke vorm, zoals een blog, vlog, podcast, interview of entertainment autobiografie. Daarbij voegt de leerling een zelfportret. De aanloop naar deze praktische opdracht wordt in de lessen toegelicht aan de hand van oefeningen en het aanreiken van richtlijnen.

Herkansing

Nee

PO1a: Kunstautobiografie

Wie ben je, hoe ben je zo geworden en hoe uniek ben je?
We worden allemaal gevormd door onze directe omgeving en de tijd waarin we leven. Alles wat je meemaakt heeft invloed op je.
Je weet al veel meer dan je denkt. In je kunstautobiografie leg je jouw ervaringen, kennis en belevenissen vast. Wat raakt je op het gebied van film, muziek, beeldende kunst, design, mode, theater, dans, etc.?
Leg dit vast in woorden en beelden.


Opdracht: Kunstautobiografie
Inhoud: Jouw ervaring en mening over verschillende kunstvormen/ kunstenaars en kunstwerken.
Inlevervorm: Artistiek als blog, vlog, podcast, interview of entertainment biografie. 
Lengte: geschreven minimaal 750 woorden, gesproken of beeldmateriaal minimaal 3 minuten.
Deadline: Woensdag 7 oktober 2020, vóór 12.00 uur

Inleveren: Lever een verslag / bestanden / foto's van creatieve producten in op Magister én uitgeprint, 

PO1b: Cultureel zelfportret

Wie ben jij, hoe zou je jezelf omschrijven? Hoe zouden anderen je omschrijven? In hoeverre bepalen je eigen kwaliteiten wie je bent en wanneer is het je omgeving die bepaalt?
We maken contact met andere mensen  door ons aan te passen aan hun belevingswereld. Religie, geografie, politiek, uiterlijk, muziek enz. er is een enorme verscheidenheid aan redenen om te willen horen bij anderen. Bepaling van je identiteit vraagt om een doorlopende dialoog tussen je individualiteit en de mate waarin je je wil/kan aanpassen aan een groep.


Opdracht: Zelfportret
Inhoud: Je maakt een zelfportret over jouw achtergrond, smaak, ervaring, etc..
Inlevervorm: Een artistieke vorm waarin jij jouw culturele identiteit uitdrukt. Het mag een collage zijn, een muziekstuk, een toneelstuk, poëzie, etc. en is voorzien van een korte uitleg. 
Thema: ‘Ik was hier’ of ‘My Generation’
Deadline: Woensdag 7 oktober 2019, vóór 12.00 uur 

Inleveren: Lever een verslag / bestanden / foto's van creatieve producten in op Magister én uitgeprint.

Reflectie

Laat tenslotte in 250 woorden weten in welke mate deze opdracht heeft bijgedragen aan jouw kunst- en cultuurinzichten en op welke wijze je deze je hiermee verder zou willen gaan (feedback en feedforward). 

Opdrachtomschrijvingen

Beoordelingsformulier

Onderdeel

Kunst autobiografie

Diepgang

Expressie

Variatie 

Cultureel zelfportret

Connectie 

Relevantie

Reflectie

Plagiaat

 

Overschrijding deadline

Beschrijving

De leerling kan diepgang laten zien in de wijze waarop de ervaringen met kunst en cultuur beleefd zijn. De leerling kan onderbouwen wat en waarom het hem/haar raakt. 

De expressie van de vorm van de autobiografie sluit aan bij de inhoud en wordt hier wellicht zelfs door versterkt.

Er is variatie aangebracht in verschillende vormen van kunst- en cultuur belevenissen. 

Met het cultureel zelfportret wordt de connectie aangegaan met de eigen achtergrond, smaak en ervaring én met de ander, de omgeving en de toekomst.

Het cultureel zelfportret is relevant voor de persoon zelf, voor de tijdgeest, voor generaties. 

De reflectie geeft aan wat het belang van het maken van een autobiografie en een zelfportret is geweest voor de bijdrage aan (nieuwe) eigen inzichten in kunst en cultuur. 

  • Niet meer dan 10%​

  • Bij overschrijding van de deadline wordt er per week dat er te laat is ingeleverd maximaal 5 punten afgetrokken.

Max. punten

 

 

15 punten

15 punten

15 punten

15 punten

15 punten

15 punten

-/- 

Maximaal te behalen punten is 90 + 10 = 100  : 10 

Design/CKV op het Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven

© 2020-2021 door M. Poelmann MEd, voor het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven

 LCL Design/CKV